Tai statybų baigimo procesas,kurio metu nusprendžiama, ar pastatyti objektai atitinka architektų numatytą projektą. Konstrukcijų pridavimas atliekamas naujai pastačius,rekonstravus ar modernizavus statinius.