Topografinė nuotrauka – tai brėžinys, kuriame pavaizduota faktinė antžeminė ir požeminė situacija matuojamame žemės sklypo plote. Topografinė nuotrauka yra reikalinga projektuojant (rekonstruojant) įvarius statinius ir pastatus, projektuojant požemines komunikacijas, rengiant sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus.