Pastato ir patalpų kadastriniai matavimai
Tai nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas,formuojant kadastrinių matavimų bylą. Jais sužinomas turto dydis, fizinė būklė, turto vertė ir kiti objekto rodikliai. Kadastrinių duomenų tikslinimo metu, matavimais fiksuojami nekilnojamojo turto pakitimai. Pastatų bei inžinerinių įrenginių kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu.