Tai nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas suformuojant kadastrinių matavimų bylą. Jie atspindi turto dydį, fizinę būklę, turto vertę ir kitus objekto rodiklius. Kadastrinių duomenų tikslinimo metu matavimais fiksuojami nekilnojamojo turto pakitimai. Pastatų, statinių bei inžinerinių įrenginių kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kadastro nuostatais bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis.