Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų, tikrinama ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.