Tai tikslus suformuoto žemės sklypo ribų ir plotų nustatymas, Žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų, reikalingų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas.